Contact met NS International

Contactmogelijkheden NS International

  • NS International Service Center: 030-2300023. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor het telefonisch boeken van treintickets en overige vragen.
  • E-mail. We hebben op dit moment helaas een achterstand in het beantwoorden van e-mail. Het kan enkele weken duren voordat u antwoord krijgt.
  • Facebook
  • Twitter
  • Chat

Klachten

Klachten en compensatieaanvragen dient u in bij NS International Service Center. Klachten en compensatieaanvragen die betrekking hebben op de door NS International uitgegeven vervoerbewijzen zullen worden behandeld, mits de klacht door NS International is ontvangen binnen 3 kalendermaanden na voltrekking van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

Op schriftelijke klachten geeft NS International binnen vier weken schriftelijk antwoord of deelt NS International aan u de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop NS International uw klacht heeft afgehandeld en deze klacht betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van de met NS International gesloten vervoerovereenkomst, kunt u de klacht schriftelijk of elektronisch voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen via het Europees ODR platform. Voor verdere informatie omtrent klachten en compensatieaanvragen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van NS International.

Vestigingsadres NS Internationaal

NS Internationaal B.V.
Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht

Toezichthouder

In elk EU land is door het Ministerie een toezichthouder aangesteld. Deze instantie ziet toe op het correct naleven van de Europese Verordening over Reizigersrechten. Voor Nederland is hiervoor het ILENT (Inspectie Leefomgeving en Transport) aangewezen. Klanten kunnen zich richten tot ILENT, via telefoonnummer: 088-4890000 of via de website: www.ilent.nl

Boek uw treinticket

X
X

Mijn boeking inzien

Hulp nodig?